Anh “D.Đ.Gi” (Kami)

Chúng tôi biết anh hiện đang sống dưới “vỏ bọc” Th... Bua… Địa chỉ: 7 - M.6 - T. SuaH... - O.Mu... - C... Province - Thailand – zip code: 17.... Điện thoại: +66.866.xxx.508, +66.826.xxx.703 cùng cô Lek đang thiếu nợ đùm đề phải trốn chủ nợ mỗi ngày, cậu Bết con riêng của anh rất mê game. Dòng họDương của anh tại Hà Nội cũng không xa lạ gì, kể cả ông anh Viện trưởng của anh vừa được bổ nhiệm tháng 5/2012 và cô con gáiD.V.A và công ty riêng, kể cả dự định đi Myanma hợp tác lao động của cô ấy.

Anh Gi….: Hãy ngưng ngay công việc sai trái này đi! Chúc anh có quyết định đúng đắn.